Verborgen Leegstand

Lokhorst, J., H. Remøy and P.W. Koppels (2013) Verborgen Leegstand. Real Estate Research Quarterly (12) no. 3, oktober 2013.

Abstract

Door financiële en vastgoedcrisissen en het nieuwe werken krimpt de behoefte aan kantoorruimte. In Nederland staat momenteel 15% van de kantoorruimte leeg, waarvan 60% structurele leegstand, zonder perspectief op toekomstig gebruik. Bovenop de geregistreerde leegstand is er ook niet-geregistreerde leegstand; ruimte die gehuurd is of in eigendom van een eigenaar-gebruiker, maar die feitelijk overtollig is. Deze zogenaamde verborgen leegstand in de kantorenmarkt komt stapsgewijs op de markt bij afloop van bestaande huurcontracten en afstoot van vastgoed in eigendom (eigenaar-gebruikers), waarbij de trend naar een efficiënter ruimtegebruik een belangrijke rol speelt. De verborgen leegstand komt bovenop de geregistreerde leegstand, waardoor de totale leegstand verder kan oplopen tot 24% van de voorraad in 2018.

Download article

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: