Structural changes in the use of real estate from a design perspective

Remøy, H. T. Jylhä and A. Mulder (2016) Structural changes in the use of real estate from a design perspective. Delft, Management in the Built Environment.

Evaluatie Convenant Aanpak Kantorenleegstand Rotterdam

Download Article

Rapport onderzoek rijksbouwmeester

Remøy, H., H. de Jonge et al (2013) Rapport onderzoek rijksbouwmeester, Delft.

Kantoortransformatie de Boompjes 60-68

Veldacademie (2012) Kantoortransformatie de Boompjes 60-68, voorstellen programmatische invulling leegstaand kantoorpand; doelgroepen & omgeving, kosten & duurzaamheid, financiering & investeringen. http://www.veldacademie.nl

Zorg voor Leegstand; Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

Remøy, H. en T. Van der Voordt (2011) Zorg voor Leegstand; Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. BNA Onderzoek en TU Delft.

Eindrapportage Delphi onderzoek: De voorkeur van kantoorgebruikers

Koppels, K.W. en H. Remøy (2007) Eindrapportage Delphi onderzoek: De voorkeur van kantoorgebruikers. TU Delft.