Transformatie in monofunctionele gebieden

Remøy, H. (2013)  Transformatie in monofunctionele gebieden. In: Luns, B. (ed) Herbestemming in de Haarlemmermeer.

Abstract

Sinds 2001 loopt de kantorenleegstand in Nederland op, en sinds 2003 is een hoge leegstand kenmerkend geweest voor de kantorenmarkt. Door de financiële crisis in 2008 verslechterde de markt verder. Meer dan de helft van de huidige leegstand is structureel – kantoren die meer dan 3 jaar leeg staan. In 2010 nam de toenmalige minister van VROM het initiatief voor een kantorentop waar overheid en marktpartijen samengewerkt hebben aan maatregelen om de leegstand terug te dringen, een teken dat leegstand wordt gezien als een nationaal, maatschappelijk probleem en niet alleen een probleem voor eigenaren van leegstaande kantoren. De overleggen resulteerde in 2012 in het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.

Download article

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: