Verborgen Leegstand

Lokhorst, J., H. Remøy and P.W. Koppels (2013) Verborgen Leegstand. Real Estate Research Quarterly (12) no. 3, oktober 2013. Abstract Door financiële en vastgoedcrisissen en het nieuwe werken krimpt de behoefte aan kantoorruimte. In Nederland staat momenteel 15% van de kantoorruimte leeg, waarvan 60% structurele leegstand, zonder perspectief op toekomstig gebruik. Bovenop de geregistreerde leegstand is er ook niet-geregistreerde leegstand; ruimte die gehuurd is of in eigendom van een eigenaar-gebruiker, maar die feitelijk overtollig is. Deze zogenaamde verborgen leegstand in de kantorenmarkt komt stapsgewijs op de markt bij afloop van bestaande huurcontracten en… Read More