Rapport onderzoek rijksbouwmeester

Remøy, H., H. de Jonge et al (2013) Rapport onderzoek rijksbouwmeester, Delft.

Hidden vacancy? Friend or foe?

Lokhorst, J., H. Remøy and P.W. Koppels (2013) Hidden vacancy ? friend or foe? In: Martens et. al. (eds) ERES 2013 Conference proceedings. Vienna, Vienna University of Technology.

Adaptability? How to accommodate changing user preferences

Remøy, H. and D.J.M. Van der Voordt (2013)  Adaptability ? how to accommodate changing user preferences. In: Martens et. al. (eds) ERES 2013 Conference proceedings. Vienna, Vienna University of Technology. Abstract Purpose When current accommodation is unsatisfactorily, office organisations consider relocating to new accommodation that optimally facilitate their main processes, supporting image and financial yield. However, due to high vacancy levels, public opinion and governmental awareness oppose new office construction. Reusing existing buildings could be the egg of Columbus. This paper aims at answering the questions: Which property characteristics are important push… Read More

Transformatie in monofunctionele gebieden

Remøy, H. (2013)  Transformatie in monofunctionele gebieden. In: Luns, B. (ed) Herbestemming in de Haarlemmermeer. Abstract Sinds 2001 loopt de kantorenleegstand in Nederland op, en sinds 2003 is een hoge leegstand kenmerkend geweest voor de kantorenmarkt. Door de financiële crisis in 2008 verslechterde de markt verder. Meer dan de helft van de huidige leegstand is structureel – kantoren die meer dan 3 jaar leeg staan. In 2010 nam de toenmalige minister van VROM het initiatief voor een kantorentop waar overheid en marktpartijen samengewerkt hebben aan maatregelen om de leegstand terug te dringen, een teken dat leegstand wordt… Read More